Права потребителя

 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 О защите прав потребителей (pdf, 233 kb)
 
 Претензии потребителей (doc, 33 kb)
 
 Защита прав потребителей (doc, 159 kb)                                                -
 
 Права потребителя (doc, 77 kb)